Skip Navigation or Skip to Content
Sony

VÝROBA

Tam, kde se technologie setkává s know-how, je váš úspěch zaručen  

VÝROBA

Už od vývoje CD v roce 1982 společnostmi Sony a Philips je společnost Sony vizionářským lídrem ve vývoji a výrobě optických médií.

Vyrábíme optické disky ve všech formátech pro domácí zábavu, včetně CD, Super Audio CD, DVD, Blu-rayTM a Ultra HD Blu-rayTM.

 

Kromě toho se zaměřujeme na nové technologie a trendy a neustále zkoumáme, v jakých dalších oblastech, průmyslových odvětvích a produktech by naše klíčové schopnosti a kompetence byly zásadní.

 

Všechny procesy výroby disků v našich provozovnách:

 

 • Vlastní mastering
 • Výroba matric
 • Výroba disků
 • 3D vstřikování plastů
 • Sítotisk a ofsetový tisk
 • Vlastní inženýring
 • Správa tisku a grafiky

 

V bezprašném prostředí s podlahovou plochou 6 200 m2 je umístěno 75 vstřikovacích a 16 vysokorychlostních ofsetových a sítotiskových strojů plně automatizovaných a vybavených 100% in-line kontrolou kvality. Naše vlastní technické schopnosti nám umožňují přizpůsobit náš strojový park a automatizovat naše procesy od masteringu až po tisk a skladování hotových výrobků. To umožňuje denní výrobní výkon až 1,8 milionu disků.

Služby poskytované z EU
VÍCE
Služby poskytované z EU

 

Všechny procesy výroby disků v našich provozovnách:

 • Vlastní mastering
 • Výroba disků
 • Sítotisk a ofsetový tisk

 

V bezprašném prostředí s podlahovou plochou 6 200 m2 je umístěno 75 vstřikovacích a 16 vysokorychlostních ofsetových a sítotiskových strojů plně automatizovaných a vybavených 100% in-line kontrolou kvality. Naše vlastní technické schopnosti nám umožňují přizpůsobit náš strojový park a automatizovat naše procesy od masteringu až po tisk a skladování hotových výrobků. To umožňuje denní výrobní výkon až 1,8 milionu disků.

 
Nabízíme technologie světové úrovně

 

Organizace

Digitalizovaná data od našich zákazníků jsou převedena do fyzického nástroje pro procesy replikace. Různé metody technologií přímého laserového zápisu se používají ke strukturování fotorezistů na površích v sub-mikronové a nanometrické úrovni. Strukturování povrchu tímto způsobem je také známé jako litografický proces.

 

Mastering

V oddělení Masteringu vyrábíme nástroje, které se používají pro hromadnou replikaci disků a dalších prvků. Klíčové je přesné submikronové strukturování povrchů pomocí přímého laserového zápisu, litografických a elektroformovacích procesů. Je to naše nadšení pro technologii a kvalitu, které nás pohání k tomu, abychom našim zákazníkům poskytovali služby, které přesahují očekávání.

 

Elektroformování

Prostřednictvím galvanického procesu se na povrch strukturovaného fotorezistu nanáší nikl. Výsledkem je dokonalá kopie, která je dostatečně pevná, aby mohla být použita jako raznice v procesu replikace.

 

Vstřikování plastů

Jsme odborníci na tlakové vstřikování dílů vyžadujících extrémní přesnost a optické vlastnosti s využitím uzavírací síly od 25 do 450 tun. Máme zkušenosti s jedno- i vícedutinovým vstřikováním s maximální velikostí dávky od 10 cm3 do 500 cm3.  Mezi používané materiály patří polykarbonát a polypropylen.

 

Naprašování tenkých vrstev

Díky tloušťce vrstvy rozprašování <10 nanometrů s výkonem 0,9 kW až 5 kW jsme schopni dosáhnout velmi přesné odrazivosti a dalších optických vlastností polykarbonátu. Máme zkušenosti s několika zakázkovými slitinovými kompozicemi, stejně jako s hliníkem, stříbrem, křemíkem a zlatem.

 

Rotační nanášení laku

Jsme schopni dosáhnout velmi přesné kontroly tloušťky UV vytvrzovatelných laků o tloušťkách od 2 do 100 mikrometrů.

 

Lepení

Pro montáž dílů do konečného funkčního produktu je nutné přesné vyrovnání a přesná kontrola pojiva, vzdálenosti a tlaku.

 

Tisk

Naše možnosti tisku zahrnují sítotisk a ofsetový tisk pomocí UV vytvrzovatelných inkoustů s tloušťkou mezi 1 až 7 mikrometry a rozlišením 150 řádků na palec.

 

Kontrola jakosti

Ve výrobě využíváme kamerová i laserová zařízení v plně integrovaných i samostatných konfiguracích pro posouzení tloušťky vrstvy, rovinnosti, odrazivosti, bodových a liniových vad a mnoho dalšího, to vše na submikronové úrovni.

Služby poskytované z USA
VÍCE
Služby poskytované z USA

 

Služby „Čisté výroby”

Co je „Čistá výroba“ a k čemu slouží?

 

Čistá výroba společnosti Sony DADC je vysoce kontrolovaným prostředím, které bylo speciálně navrženo k redukci kontaminace částicemi a k umožnění kontroly nad tlakem, teplotou, vlhkostí i přístupem personálu. Sony DADC US  zaměřuje využití Čisté výroby na vědy o živé přírodě a zemědělské vědy. Čistá výroba v Sony DADC vám pomůže zajistit bezpečnost, kvalitu a spolehlivost vašich produktů. Naši obchodní partneři se mohou těšit na růst díky kultuře neustálého zlepšování (Kaizen).

 

Prostředí Čisté výroby je pravidelně čištěno a mikrobiologicky testováno, aby byla zajištěna výroba bezpečných a nekontaminovaných zařízení a produktů.

 

Sony DADC má pro vaše podnikání k dispozici přes 11.000 m2 prostředí Čisté výroby – nejvíce na středozápadě, v centru Terre Haute v Indianě. To umožňuje našim partnerům oslovit své zákazníky do 24 hodin pro 90 % USA.

 • 10 200 m2 třída 10 000 (ISO 7)
 • 1 000 m2 třída 1 000 (ISO 6)
 • 100 m2 třída 100 (ISO 5)

 

V rámci Čisté výroby jsou k dispozici klimatizace, zabezpečený vstup, úložiště součástek a materiálů, kanceláře a další vybavení.

 • Prevence kontaminace
 • Zajištění kvality (QA)
 • Certifikace a standardy
 • Přizpůsobení a adaptabilita

 

V souhrnu, výroba v prostředí Čisté výroby zajišťuje integritu produktu, zamezuje vadám a přispívá celkové kvalitě výroby.

 

Dovolte nám ulevit vám od stresu spojeného s podnikáním tím, že vám poskytneme služby Čisté výroby.

 

Automobilový průmysl  – Podpora montážních podsestav

Výrobci celosvětově používají montážní linku jako primární způsob konstrukce svého produktu. I montážní linka má ovšem své slabiny. Například, máme příliš mnoho komponent na to, aby bylo možné je efektivně sestavit? Jak mohou společnosti tento problém překonat?

 

Sony DADC může s tímto problémem pomoci prostřednictvím procesu montážních podsestav. Při Outsourcingu k Sony DADC můžete těžit i z úspor z rozsahu. Co jsou montážní podsestavy?

 

Co jsou montážní podsestavy?
Montážní podsestava je definovaný proces, při kterém se v oddělené montážní oblasti používají suroviny k výrobě komponentů, které se později začlení do hlavní montážní linky pro výrobu hotových výrobků. Tato oddělená výroba je nezávislá na hlavní montážní lince a v době, kdy se její produkty běžně nepoužívají, jsou uloženy v zásobách. Mohou se nacházet i na jiném místě. Po montáži na samostatné lince je dílčí montážní komponenta integrována do konečného výrobku. Tento zefektivněný proces šetří čas a energii pracovníků, zkracuje zásoby, dobu skladování a dodací lhůty, dobu cyklu, dobu přenastavení strojů a zlepšuje provozní náklady i peněžní toky tím, že odkládá montáž až do okamžiku expedice.

 

Různé produkty pro montážní podsestavy se mohou pohybovat od dvou samostatných dílů až po stovky komponent k sestavení. Každá výrobní linka pro montážní podsestavu organizuje každou součást pro plné využití úložiště a rozpoznávání dílů. Mnoho společností využívá služeb montážní podsestavy, které může 3PL nabídnout a které zahrnují montáž a dílčí montáž.

 

Výrobci OEM (Original Equipment Manufacturers) těží z procesu montážní podsestavy. Sony DADC vám může pomoci zkrátit dobu výroby, zvýšit kvalitu a snížit celkové náklady.

 

Sony DADC je certifikováno podle normy ISO a má specializované procesy začleněné do výrobní linky. Díky tomu se naši partneři využívající montážní podsestavy mohou těšit z jistoty kvalitní produkce. Těšíme se, že budeme vaším obchodním partnerem v automobilovém průmyslu.